close
loading

facebook twiter youtube

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w
V EDYCJI KONKURSU PSZCZELARZ ROKU

 

Tutaj pobierz regulamin konkursu - doc

 

Tutaj pobierz regulamin konkursu - pdf

 

Tutaj pobierz ankietę konkursu- doc

 

Tutaj pobierz ankietę konkursu - pdf

 

 

 

 


 

 

 

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem operacji jest podniesienie jakości realizacji PROW poprzez podniesienie poziomu wiedzy i możliwości podejmowania i wprowadzania innowacji w obszarze pszczelarstwa, przekazywanie informacji o roli pszczoły w środowisku i promowanie najlepszych praktyk pszczelarskich.

IV ogólnopolska konferencja naukowa
Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Ogólnopolski Konkursu
PSZCZELARZ ROKU IV edycja

10 maja 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", połączona z ogłoszeniem wyników IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU".

Konferencja wraz z konkursem została zorganizowana przez Fundację FEEIROW i współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach Schematu Drugiego pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencji patronował JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski.

W konferencji udział brali przede wszystkim pszczelarze oraz przedstawiciele środowiska naukowego związanego z pszczelnictwem oraz osoby zainteresowane problematyką pszczelarstwa. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem związany z ginięciem pszczół oraz konieczność poszukiwania przyczyn i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Minister podkreślił, że konferencja ma służyć lepszemu zrozumieniu przez społeczeństwo wzajemnych relacji i zależności pomiędzy pszczołami, człowiekiem i równowagą środowiska naturalnego.

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele środowiska naukowego w tym: dr hab. Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, dr hab. Bożena Denisow z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Waldemar Sochaczewski - Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR. W wygłoszonych referatach oraz dyskusji zwrócono uwagę na konieczność istnienia pszczoły dla zachowania równowagi środowiskowej, a co za tym idzie potrzebę wspierania pasiek pod kątem nasadzania roślin owadopylnych, wsparcia pszczelarstwa oraz poszukiwania skutecznych narzędzi systemowych godzących interesy różnych środowisk, co stanowi istotne wyzwanie oraz szansę dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce.

Po zakończeniu konferencji ogłoszono wyniki IV edycji ogólnopolskiego konkursu „PSZCZELARZ ROKU", który Fundacja organizowała z udziałem Polskiego Związku Pszczelarskiego, Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych oraz Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzeja Romaniuka. Przebieg prac Kapituły Konkursu oraz zwycięzców IV edycji przedstawił Marek Szczygielski – przewodniczący Kapituły. W ogłoszeniu wyników IV edycji Konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród udział wziął Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Andrzej Romaniuk.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci trzech kategorii konkursowych okolicznościowe grawertony, puchary Prezesa PZP i nagrody rzeczowe. Zdobywca Grand Prix Konkursu otrzymał „Statuetkę Pszczelarza".

Realizacja IV edycji możliwa była dzięki wsparciu otrzymanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu Drugiego pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Laureatami IV edycji Konkursu zostali:

Laureaci Grand Prix Pszczelarz Roku 2017: Maria i Jan Kołosowcy

Kategoria: miód pszczeli odmianowy

Józef Szczepan Olejniczak (woj. łódzkie) – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017

Henryk Kłak (woj. dolnośląskie) – wyróżnienie

Emil Mariusz Szymański (woj. dolnośląskie) – wyróżnienie


Kategoria: miód pszczeli wielokwiatowy

Maria i Jan Kołosowscy (woj. zachodniopomorskie) – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017

Krystyna Wrońska (woj. łódzkie) – wyróżnienie

Radosław Zubrzycki (woj. łódzkie) – wyróżnienie

 

Kategoria: miód pszczeli spadziowy

Sady Dolina Noteci Henryk Stokłosa (woj. wielkopolskie) – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2017

Aleksandra i Radosław Rodziewicz (woj. dolnośląskie) – wyróżnienie

 

 

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl. Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU
 

III ogólnopolska konferencja naukowa
Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce

 

 

Ogólnopolski Konkursu
PSZCZELARZ ROKU
III edycja

23 marca 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się III Konferencja Naukowa pt. „Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce", połączona z ogłoszeniem wyników III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU". Konferencji, organizowanej przez Fundację FEEIROW we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, patronował JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski.
W konferencji udział brali przede wszystkim pszczelarze oraz przedstawiciele środowiska naukowego związanego z pszczelnictwem. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem związany z ginięciem pszczół oraz w tym kontekście na potrzebę przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego – podstawowego siedliska pszczół. Minister podkreślił, że konferencja ma służyć lepszemu zrozumieniu przez społeczeństwo wzajemnych relacji i zależności pomiędzy pszczołami a środowiskiem.
Prelegentami konferencji byli przedstawiciele środowiska naukowego w tym: dr hab. Paweł Chorbiński z UP we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Olszewski z UP w Lublinie, dr hab. Beata Madras-Majewska z SGGW w Warszawie oraz dr inż. Janusz Majewski z SGGW w Warszawie. W wygłoszonych referatach oraz dyskusji pojawiły się propozycje odnośnie konsolidacji środowiska pszczelarskiego zwłaszcza w zakresie opracowania koncepcji wspierania pasiek pod katem zapylania roślin owadopylnych oraz poszukiwania skutecznych narzędzi systemowych godzących interesy różnych środowisk, co stanowi istotne wyzwanie oraz szansę dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce.
Po zakończeniu konferencji ogłoszono wyniki III edycji ogólnopolskiego konkursu „PSZCZELARZ ROKU", który Fundacja organizowała we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Pszczelarskim, Stowarzyszeniem Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich POLANKA pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzeja Romaniuka. Przebieg prac Kapituły Konkursu oraz zwycięzców III edycji przedstawił Marek Szczygielski – przewodniczący Kapituły. W ogłoszeniu wyników III edycji Konkursu udział wzięła Pani Podsekretarz Stanu MRiRW Ewa Lech oraz reprezentująca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Andrzeja Romaniuka – Pni Dorota Krzyżanowska.
Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci czterech kategorii konkursowych okolicznościowe grawertony, puchary Prezesa PZP i nagrody rzeczowe, ufundowane m. in. przez Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA. Zdobywca Grand Prix Konkursu otrzymał „Statuetkę Pszczelarza". W imieniu organizatorów nagrody wręczali Patroni Honorowi oraz Partnerzy Konkursu.
Realizacja III edycji możliwa była dzięki pomocy i wsparciu sponsorów i partnerów Konkursu:
Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich POLANKA, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Agencja Rynku Rolnego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Bayer Sp. z o.o., Biowet Puławy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, Apivital, Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich - Zakład Pszczelnictwa IO, Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., Jotun Polska Sp. z o.o., Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Pasieka Kujawska Apicom, Adamek – Produkcja i sprzedaż odzieży pszczelarskiej i roboczej, Firma Pszczelarska BARTEK Jerzy Skiba, Produkcja Uli Piotr Tumidajewicz.

Laureaci III edycji Konkursu

Laureaci Grand Prix III edycji Konkursu PSZCZELARZ ROKU 2016:
Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz

Kategoria: miód pszczeli odmianowy
Michał Słomiński (woj. kujawsko - pomorskie) – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016
Józef Jakubiec (woj. śląskie) – wyróżnienie
Szymański Emil Mariusz (woj. dolnośląskie) – wyróżnienie

Kategoria: miód pszczeli wielokwiatowy
Agnieszka Teresa i Paweł Kamińscy (woj. lubuskie) - I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016
Adam Nowicki (woj. łódzkie) - wyróżnienie
Roman Stachyra (woj. mazowieckie)– wyróżnienie

Kategoria: miód pszczeli spadziowy
Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz (woj. małopolskie) - I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016
Zbigniew Durajczyk (woj. mazowieckie) - wyróżnienie
Grzegorz Jasina (woj. lubelskie) - wyróżnienie

Kategoria: miód sekcyjny
Zbigniew Durajczyk (woj. mazowieckie) - I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016

Poniżej zamieszczamy listę finalistów III edycji Konkursu:

Marek Bożek
Kozy, woj. śląskie
zgłoszony przez Koło Pszczelarzy w Kozach

Kazimierz Czechowski
Wałbrzych, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarz Polskich „POLANKA"

Zbigniew Durajczyk
Cieciszew, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „POLANKA"

Józef Jakubiec
Bielsko-Biała, woj. śląskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Adam Jakubowski
Mrozy, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Siedlcach

Mieczysław Janik
Pszczela Wola, woj. lubelskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarz Zawodowych

Grzegorz Jasina
Lublin, woj. lubelskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „POLANKA"

Agnieszka Teresa i Paweł Kamińscy
Gostkowice, woj. lubuskie
zgłoszeni przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim

Henryk Kłak
Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oławie

Stanisław Kuźniar
Wola Mała, woj. podkarpackie
zgłoszony przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie

Konrad Ładnowski
Celinów, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej

Krzysztof Małecki
Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko -Dobrzyńskiej
we Włocławku, Koło Pszczelarzy w Chodczu

Ireneusz Milewski
Wrocław, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Koło Pszczelarzy Wrocław-Krzyki „PASIEKA"

Monika Morgulec i Mirosław Wróblewski
Śmiłowo, woj. wielkopolskie
zgłoszeni przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Łukasz Murawski
Wola Wacławowska, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adam Nowicki
Janów, woj. łódzkie
zgłoszony przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach

Tomasz Pastuszko
Nowy Franciszków, woj. lubelskie
zgłoszony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sadowników Pszczelarzy
„Pszczele Sady"

Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz
Zabłędza, woj. małopolskie
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Pszczelarz Zawodowych

Michał Słomiński
Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy

Roman Stachyra
Żuromin, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Emil Mariusz Szymański
Bielawa Dolna, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Paweł Szymański
Jakubów, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej

Ryszard Szymczuch
Mąchocice Kapitulne, woj. świętokrzyskie
zgłoszony przez Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach

Zdzisław Walicki i Tadeusz Netczuk
Wrocław, woj. dolnośląskie
zgłoszeni przez Koło Pszczelarzy Wrocław-Krzyki „PASIEKA"

Maciej Warcholak
Książnice, woj. podkarpackie
zgłoszony przez Powiatowe Koło Pszczelarzy w Mielcu

Jan Wiewiórka
Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
zgłoszony przez Polski Związek Pszczelarski

Krzysztof Zych
Grojec, woj. małopolskie
zgłoszony przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Organizator:
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Partnerzy Konkursu:
Polski Związek Pszczelarski
Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych
Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich POLANKA

Współorganizator Konferencji:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Patronat Honorowy:
Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Romaniuk - Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych

Patronat Konferencji:
prof. dr hab. Wiesław Bielawski - JM Rektor SGGW
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW
dr hab. Jarosław Gołębiewski - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW

Sponsorzy i partnerzy

Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa,

Bayer Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

Biowet Puławy Sp. z o.o.
ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń
Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice

Apivital
Pl. Powstanców Sl. 16-18, 53-314 Wrocław

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
Zakład Pszczelnictwa IO
ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy

Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.
Mickiewicza 35, 60-837 Poznań

Jotun Polska Sp. z o.o.
ul. Magnacka 15, 80-180 Kowale

Bank Polskiej Spółdzielczości SA
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Pasieka Kujawska Apicom
Kaliska 128, 87-840 Lubień Kujawski

Adamek – Produkcja i sprzedaż odzieży pszczelarskiej i roboczej
ul. Pasieczna 1, 34-322 Gilowice k/ Żywca

Firma Pszczelarska BARTEK Jerzy Skiba
Pasieki 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Produkcja Uli Piotr Tumidajewicz
Załawie 68/1, 38-340 Biecz

 

Ogólnopolski Konkurs
PSZCZELARZ ROKU II EDYCJA

 

II ogólnopolska konferencja naukowa
Wpływ pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły

 

 

Ogólnopolski Konkursu
PSZCZELARZ ROKU
II edycji

8 Kwietnia 2016r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się II Konferencja Naukowa pt. „Wpływ pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły” połączona z ogłoszeniem wyników II edycji ogólnopolskiego konkursu „PSZCZELARZ ROKU”. Konferencji, organizowanej przez Fundację FEEIROW w współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie patronował JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski.

W konferencji udział brali przede wszystkim pszczelarze oraz przedstawiciele środowiska naukowego związanego z pszczelnictwem. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała podsekretarz stanu MRiRW Ewa Lech. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak znaczącą rolę pełnią pszczoły w ekosystemie, dodając, że gatunek ten stanowi bardzo ważną grupę owadów zapylających, która wymaga szczególnej ochrony. Wiceminister podziękowała wszystkim uczestnikom za dotychczasowy wkład pracy w tworzenie i realizację prac naukowo – badawczych skierowanych na sektor pszczelarstwa.

Prelegentami konferencji byli znakomici przedstawiciele środowiska naukowego w tym: prof. dr hab. Jerzy Woyke z SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Jerzy Wilde z UWM w Olsztynie, dr hab. Aneta Strachecka i prof. dr hab. Jerzy Paleolog z UP w Lublinie, a także prof. dr hab. Grażyna Topolska z SGGW w Warszawie i dr hab. Zbigniew Kołtowski z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. W wygłoszonych referatach oraz dyskusji pojawiły się inspiracje do poszukiwania nowoczesnych, innowacyjnych i jeszcze bardziej skutecznych rozwiązań systemowych, potrzebnych by chronić środowisko naturalne, a tym samym pszczoły występujące w naszym kraju.

Po zakończeniu konferencji ogłoszono wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu „PSZCZELARZ ROKU”, który Fundacja organizowała we współ z Polskim Związkiem Pszczelarzy pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisława Kowalczyka. Przebieg prac Kapituły Konkursu oraz zwycięzców II edycji przedstawił Marek Szczygielski – przewodniczący Kapituły.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci trzech kategorii konkursowych statuetki, puchary prezesa PZP i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2015. Zdobywca Grang Prix Konkursu otrzymał „Statuetkę Pszczelarza” W imieniu organizatorów nagrody wręczali Patroni Honorowi.

Realizacja II edycji możliwa była dzięki pomocy i wsparciu sponsorów i partnerów konkursu: Zakład Remontowo-Produkcyjny Metalpur Sp. z o.o., Owoce Warzywa KLIMKIEWICZ Sp. z o.o., RolnikON Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. ,Agencja Rynku Rolnego, Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, Polska Izba Handlu, Firma Ratajczak.
 Laureatami II edycji Konkursu zostali:

Laureat Grand Prix II edycji Konkursu: Wnuk Sławomir

kategoria: miód pszczeli odmianowy
Wnuk Sławomir – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2015
Stanisław Migocki – wyróżnienie
Krzysztof Zych – wyróżnienie

kategoria: miód pszczeli wielokwiatowy
Edward Drygiel – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2015
Monika Morgulec i Mirosław Wróblewski – wyróżnienie
Krzysztof Przeborowski – wyróżnienie

kategoria: miód pszczeli spadziowy
Ireneusz Gołaski – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2015
Zbigniew Durajczyk – wyróżnienie
Tadeusz Ozimiński – wyróżnienie

Poniżej zamieszczamy listę finalistów II edycji Konkursu:

Edward Drygiel
Pasieka „Na Stoku”
Siedlce, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Siedlcach

Zbigniew Durajczyk
Gospodarstwo Pasieczne Tęczowa Pasieka
Cieciszew, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „POLANKA”

Ireneusz Gołaski
Pasieka Pszczela w Puszczy
Radgoszcz, woj. wielkopolskie
zgłoszony przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Gorzowie Wielkopolskim

Mirosław Kasperczuk
Parczew, woj. lubelskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych w Pszczelej Woli

Ryszard Kurkiewicz
Pasieka pod Lasem
Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej
we Włocławku, Koło Pszczelarzy w Chodeczu

Krzysztof Michał Małecki
Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Pomorskiej

Stanisław Migocki
Spiżarnia Miodowa
Oława, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Regionalne Zrzeszenie Pszczelarzy w Oławie

Monika Morgulec i Mirosław Wróblewski
Sady Dolina Noteci
Kaczory, woj. wielkopolskie
zgłoszony przez Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Łukasz Murawski
Pasieka Murawscy
Wola Wacławowska, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Polski Związek Pszczelarski

Tadeusz Ozimiński
Radziechowy, woj. śląskie
zgłoszony przez Polski Związek Pszczelarski

Bogumił Pawłowski
Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Apicom
Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Adam Pochopień
Ślemień, woj. śląskie
zgłoszony przez Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik”

Krzysztof Przeborowski
Sejny, woj. podlaskie
zgłoszony przez Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach

Zbigniew Sokołowski
JUST- gospodarstwo pszczelarskie
Paprotnia , woj. łódzkie
zgłoszony przez Regionalne Koło Pszczelarzy w Brzezinach

Jerzy Szymaniak
Pasieka „Leśny Dar”
Chodów, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Siedlcach

Sławomir Wnuk
Pasieka Rodzinna
Lniano, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy

Jadwiga i Jan Wojciechowscy
Pasieka Gawin
Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszeni przez Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zenon i Bartłomiej Zięba
Lipnica, woj. dolnośląskie
zgłoszeni przez Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu

Krzysztof Zych
Pasieka Malwa
Grojec, woj. małopolskie
zgłoszony przez Polski Związek Pszczelarski

Jerzy Żak
Lutobórz, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sponsorzy i partnerzy Konkursu:

Zakład Remontowo-Produkcyjny Metalpur Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Metalpur

Owoce Warzywa KLIMKIEWICZ Sp. z o.o.

ul. Kościelna 3, 86-011 Wtelno

Klimkiewicz

RolnikON Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o.

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa

RolnikON

Agencja Rynku Rolnego

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Agencja Rynku Rolnego

Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.

Mickiewicza 35, 60-837 Poznań

Diamant

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie

Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162

Łysoń

Polska Izba Handlu

ul. Grażyny 13/10, 02-548 Warszawa

Polska Izba Handlu

Firma Ratajczak

Białe Piątkowo 42, 62-320 Miłosław

Firma Ratajczak

Copyright © FEEiROW 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

Pauliny, ul. Kasztanowa 4,

86-022 Dobrcz

 

Biuro:

ul. Toruńska 30/45,

85-023 Bydgoszcz,

 

telefon

telefon:

tel./fax: (52) 376 42 20

mail

e-mail:

biuro@feeirow.pl