close
loading

facebook twiter youtube

 

 

 

 

 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

we współpracy z

Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

zoorganizowalo  kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu 

PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU.

Konkurs zrealizowany  był pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Patronem medialnym był wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową-Bydło”.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiłp w grudniu 2018 roku w Warszawie podczas V Forum Sektora Wołowiny.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o hodowli bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

W wyniku konkursu wyłonienieni zostali najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2018 w następujących kategoriach:

  1. producent bydła opasowego,
  2. producent jałówek i buhajów hodowlanych,
  3. producent odsadków,
  4. grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.

 g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

Pauliny, ul. Kasztanowa 4,

86-022 Dobrcz

 

Biuro:

ul. Toruńska 30/45,

85-023 Bydgoszcz,

 

telefon

telefon:

tel./fax: (52) 376 42 20

mail

e-mail:

biuro@feeirow.pl